Rolul acestei informări este acela de a explica modul în care Expertarom Food Ingredients colectează și utilizează datele dumneavoastră personale, care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita. Această POLITICĂ se aplică tuturor activităților online, în site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

OPERATORUL DE DATE

Operatorul datelor dumneavoastră personale este S.C. EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS S.R.L. cu sediul social în Sibiu, județul Sibiu, șoseaua Alba Iulia nr. 150, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 32/284/1995, Cod de înregistrare fiscală (C.I.F) RO 7308203, în sensul legislației cu privire la protecția datelor.

Faptul că prelucrăm datele dumneavoastră personale în calitate de operator ne face responsabili pentru protecția acestora.

Protecția datelor dumneavoastră personale este foarte importantă pentru noi, de aceea acționăm  exclusiv în baza prevederilor Regulamentului (UE) privind protecția datelor (2016/679) – GDPR. Ca utilizator al acestui website, vă dați acceptul pentru procesarea datelor, așa cum este aceasta descrisă în cadrul Politicii de Confidențialitate. Versiunea actuală a GDPR poate fi consultată aici:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

 

CE FEL DE DATE SUNT COLECTATE ȘI PRELUCRATE?

Datele cu caracter personal se referă la datele dumneavoastră de identificare, și sunt: nume/ prenume; adresă email; nr telefon, CNP, fotografia (după caz);

Datele pe care le colectăm sunt:

  1. Informații tehnice despre vizita dvs. pe site-ul nostru, transmise de către sistemele server și browserul dvs., care sunt complet anonime. Acestea includ date tehnice despre browserul dvs., adresa dvs. IP, ora vizitei dvs., precum și informații despre paginile site-ului pe care le-ați vizitat și ați accesat. Aceste date nu pot fi mapate de noi către dvs. și nu sunt combinate cu alte date cu caracter personal. Aceste date tehnice sunt stocate în mod obișnuit și sunt utilizate exclusiv pentru asigurarea și optimizarea funcționării serverului și pentru a genera statistici de acces.
  2. Pentru inițierea sau ca parte a relațiilor de afaceri existente (producția și comercializarea ingredientelor, produselor și echipamentelor pentru industria alimentară) vi se vor solicita date personale care sunt esențiale pentru colaborarea noastră. În funcție de tipul serviciului/prodsului, acestea pot fi numele dvs, CNP, adresa poștală sau informațiile de contact, cum ar fi adresă de e-mail,  număr de telefon,  numele companiei, precum și orice detalii furnizate în mod voluntar.

 

CARE ESTE SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE?

Aceste date sunt prelucrate în scopuri determinate de activitatea societății SC EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS SRL (producție și comerț cu materii prime/produse finite/ echipamente pentru industria alimentară) și sunt prelucrate în scop Datele sunt necesare în scop:

– contractual (în vederea încheierii și executării contractelor/convențiilor de vânzare-cumpărare a produselor sau prestare de servicii de către societatea noastră)

– legal (în vederea îndeplinirii unei obligații legale a subscrisei)

– în scop de marketing (informarea în legătură cu produsele/ serviciile actuale/noi; invitații la evenimente; interviuri/ articole; acordarea de beneficii de loialitate și pentru îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor și produselor oferite).

Scopul

Temeiul legal

Confirmarea identității dumneavoastră și verificarea informațiilor de contact

Contractual

Pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale și pentru furnizarea produselor și serviciilor solicitate de către dumneavoastră

Contractual

În scopul analizei clienților, administrării serviciilor și proceselor interne, inclusiv analize de date, dezoltare și statistici.

Contractual și în temeiul interesului legitim

Îmbunătățirea serviciilor și dezvoltarea generală a afacerii, inclusiv marketing

Contractual

Evaluarea tipului de produse pe care vi le-am putea oferi, de exemplu prin interviuri, clasamente, chestionare.

În scop de marketing, în temeiul interesului legitim

Pentru a vă informa în privința produselor, lansărilor, evenimentelor, ofertelor, serviciilor noastre.

În scop de marketing, în temeiul interesului legitim

 Pentru îndeplinirea obligațiilor legale

Îndeplinirea obligațiilor legale

 

Detalii despre principiile și temeiurile legale ale prelucrării datelor personale puteți găsi aici: You can find details about the principles and legal basis for processing personal data at :  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO, :

–          CAPITOLUL II, Articolul 5 – Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

–          CAPITOLUL II, Articolul 6 – Legalitatea prelucrării

Declarăm că nu operăm decât cu acele date ce sunt necesare pentru acest atingerea acestui scop specific al prelucrării și sunt prelucrate doar pe perioada de derulare a contractelor, respectiv până la expirarea tuturor obligațiilor contractuale, după care se arhivează pe durata termenului general de prescripție.

Datele sunt obținute în parte, direct de la dumneavoastră – partenerii contractuali, în parte din surse publice.

Prelucrarea datelor în alte scopuri  decât cele arătate mai sus se va face numai cu consimțământul dumneavoastră.

Conform to art. 28 a Regulamentului  (UE) privind protecția datelor (2016/679), există posibilitatea să comunicam aceste date către operatori terți sau împuterniciți, alte firme din grup, autorități publice, în vederea desfășurării activităților în legătură cu contractul, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și a obiectivelor de marketing,

Prelucrarea datelor se face cu respectarea cerințelor minime de securitate pentru a preveni utilizarea sau accesul neautorizat la aceste date și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu legislația aplicabilă.

Persoanele care lucrează în numele SC EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS SRL date cu caracter personal au prevăzute în contractul de muncă/ fișa postului clauze de confidențialitate și prelucrează datele în conformitate cu procedurile interne privind prelucrarea datelor.

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Persoana vizată este: persoană fizică ale cărei date personale arătate mai sus sunt obiect al prelucrării.

Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale:

 • dreptul de acces la datele personale care vă privesc,
 • dreptul de rectificare a datelor când sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor în anumite circumstanțe de ex când nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate mai sus;
 • dreptul de restricționare a prelucrării în anumite circumstanțe de ex când contestați exactitatea datelor, pe perioada care ne permite verificarea exactității acelor date;
 • dreptul de a vă opune prelucrării în anumite circumstanțe atunci când are în vedere un interes public sau un interes legitim al operatorului;
 • dreptul de a vă retrage consimțamântul pentru prelucrarea datelor la care ați consimțit anterior,
 • dreptul de a fi notificat, în caz de încalcări privind securitatea datelor, de către operator,
 • dreptul la portabilitatea datelor în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră.

Expertarom Food Ingredients vă pune la dispoziție posibilitatea de a vă exercita aceste drepturi prin intermediul formularelor de operare a datelor personale și retragere a consințământului.

Detalii despre drepturile dumneavoastră puteți găsi în Articolele 13-22 din Regulamentul  (UE) privind protectia datelor (2016/679),  Capitolul III.

Totodata aveți dreptul de a depune o plangere în fața Autoritatii de Supraveghere.

 

Dacă aveți întrebări referitoare la colectarea, procesarea sau utilizarea datelor dumneavoastră personale, sau dacă doriți să vă exercitați oricare din drepturile dumneavoastră contactați-ne pe e-mail: dpo@expertarom.com sau la adresa de mai jos:

Expertarom Food ingredients S.R.L.

Av. Simona Jeflea (Responsabil cu protecția datelor cu character personal)

Sibiu, 550052, Soseaua Alba Iulia, nr. 150.

Romania

Telefon: +4(0) 269 208013

 

 

0
  0
  Cosul tau